MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website của May Everything bao gồm: họ tên, email, số điện thoại khách hàng, địa chỉ. Đây là những thông tin mà May Everything cần khách hàng cung cấp khi muốn tư vấn hay sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. May Everything sẽ chủ động liên hệ lại với khách hàng để xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng. 

Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho May Everything khi có những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

Mọi thông tin khai báo của quý khách hàng phải đảm bảo tính chính xác, hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. 

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn. Dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, v.v.

May Everything cam kết về việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đúng với các mục đích và phạm vi đã thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh ngoài mục đích và thông báo. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho khách hàng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của Khách hàng.

PHẠM VI SỬ DỤNG 

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng 
  • Thực hiện các bản khảo sát
  • Thực hiện các hoạt động Marketing liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của May Everything 

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập. Hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

May Everything

Địa chỉ: 656/91 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp

Điện thoại: 0908 884 969

Email: xuongmayeverything@gmail.com